Plan dnia w życiu maluszka

Wiele osób każdego dnia funkcjonuje zgodnie z podobnym rytmem. Mamy często określone godziny pobudki, czas przeznaczony na toaletę oraz przygotowanie do wyjścia do pracy. Nawet po powrocie do domu wykonujemy podobne czynności, często o tych samych porach. Z kolei w pracy, niejednokrotnie mamy wyznaczoną przerwę na drugie śniadanie bądź obiad. Rytm dnia i zajęć jest ważny dla nas i tak samo istotny staje się w przypadku dzieci, które uczęszczają nie tylko do przedszkola, ale również do żłobka. Taki harmonogram dnia jest często ogólnie dostępny, a dla dzieci jest o tyle ważny, że daje im poczucie bezpieczeństwa. Dziecko ma świadomość zdarzeń i sytuacji, które następują kolejno po sobie. Z kolei rodzicom taki plan powie, jakie maluch ma w danym dniu zajęcia oraz atrakcje, które są często organizowane przez daną placówkę. Zabawy, nauka oraz odpoczynek są oczywiście odpowiednio dobrane do wieku dzieci, które w przypadku żłobka trafiają w jego mury w wieku od około 6 miesięcy do około 3 lat. W takim żłobku dzieci tworzą najczęściej specjalne grupy wiekowe, które na potrzeby samych dzieci są specjalnie nazywane i odnoszą się do postaci bajkowych, kwiatów, zwierząt bądź innych nazw. W wielu przypadkach dzieci bardzo utożsamiają się z nazwą danej grupy i ku uciesze rodziców są niezwykle dumne z tego, że mogą do nie przynależeć.

Plan dnia poszczególnych grup najczęściej obejmuje takie czynności jak zabawy, nauka, leżakowanie, spożywanie posiłków, jak również czas wolny. Często w zależności od dnia, jak i programu, związany on jest z zajęciami plastycznymi, muzycznymi, ruchowymi, ale również kształtującymi odpowiednią motorykę i postawę. W przypadku dzieci ważna jest jednocześnie równowaga pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Powinien więc znaleźć się w ciągu dnia również czas na posiłek oraz odpoczynek. Słynne leżakowanie, podobnie, jak sprawiało problemy pewnym podopiecznym dawniej, tak też nie zawsze jest akceptowane i dziś. Jednak zmuszanie dzieci do leżenia w bezruchu już dawno odeszło w zapomnienie. Troskliwa opieka i inne nastawienie do dziecka sprawia, że są to spokojniejsze chwile, przeznaczone na odpoczynek po posiłku, które obywają się dziś bez płaczu i krzyków.

Czas spędzony w żłobku, ale i w przedszkolu zapewnia zdrową równowagę pomiędzy nauką, zabawą oraz rozwojem fizycznym. Jednocześnie jest to miejsce, które umacnia zachowania związane z dbaniem o zdrowie, czystość oraz higieniczny tryb życia. Dzieci uczą się właściwych zachowań przed i po posiłkach, w tym tego, jak ważne jest dokładne mycie zębów czy rąk. Nie ulega wątpliwości, że czas spędzony w żłobku lub przedszkolu nie jest czasem straconym, może dać dziecku nawet więcej korzyści niż wcześniej zakładaliśmy, pod warunkiem, że wybierzemy odpowiednią placówkę.