Dzieci nic nie dzieli - łączy zabawa

Nowe propozycje oraz rozwiązania spotkają nas na każdym kroku. Wynika to często z faktu, że te tradycyjne zbytnio powszednieją i nie zawsze są odpowiedzią na nasze tak szybko zmieniające się czasy oraz potrzeby. Takie nowoczesne, a czasami nawet nowatorskie podejście można już zauważyć nawet w przypadku przeszkoli oraz żłobków. To bowiem właśnie tam dzieci już od najmłodszych lat kształcone są rozmaitymi metodami. Wiele osób powie, że dzieci powinny się cieszyć, bawić i psocić. Jest w tym dużo prawdy, jednak zawsze jest jakieś „ale”. Od tych samych dzieci już wkrótce zacznie się wymagać kolejnych sukcesów oraz osiągnięć. Wymagać będzie nie tylko szkoła, ale i otoczenie, w tym rodzice. Zarówno żłobki, jak i same przedszkola, coraz częściej właśnie przygotowują do takich sytuacji, w których dziecko będzie musiało stawić czoła rożnym wyzwaniom, z których najważniejszym będzie rozpoczęcie edukacji szkolnej. Szczególnie widoczne jest to w przypadku większych miast, gdzie rodzice są znacznie bardziej wyczuleni na to, by dziecko miało lepszy start w dorosłe życie. Odpowiedni żłobek oraz przedszkole na pewno nie gwarantuje samych sukcesów w przyszłości, ale może pomóc w rozwinięciu umiejętności, talentów oraz predyspozycji i odkryć potencjał danego dziecka. Wysokie kwalifikacje ma w tym zakresie Klub Bambino, żłobek na Bielanach, który kształci i pielęgnuje kluczowe postawy w zachowaniu młodego człowieka. Wyjątkowość tego miejsca polega przede wszystkim na nieco innym i właśnie nowatorskim nastawieniu. Podczas gdy, większość placówek skupia się na języku angielskim, wspomniany klub proponuje język włoski oraz tamtejszą kulturę. Jednocześnie dzieci uczą się i bawią według wskazanego programu. Warto też zauważyć, że nie rezygnuje się tam z języka angielskiego, którym można się bez przeszkód posługiwać. Dodatkowo jest to miejsce o bardziej międzynarodowym charakterze, do którego uczęszczają dzieci wychowane w różnych kulturach. Co ważne, maluchy szybko przystosowują się do różnic i akceptują je bez zastrzeżeń, uczą się tolerancji i wiele czerpią z kontaktu z odmienną kulturą i wychowaniem. Otwartość na różne pochodzenie i kolor skóry potrafi pięknie łączyć a nie dzielić.